Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
 
TicSalut  > Les TiC i la salut  > Pla estratègic SITIC
 

Pla estratègic SITIC

El Pla estratègic SITIC és una eina clau que identifica els objectius i traça les estratègies que han de guiar el desenvolupament dels sistemes d’informació i les TIC durant els propers anys.

El Pla estratègic SITIC s'alinea amb els objectius del Pla de salut 2011-2015, en considerar fonamental la governança del cicle de vida de la informació, des de les TIC, la gestió del coneixement i l'avaluació del sistema de salut.

El Pla estratègic SITIC és un document marc per a tot el sector salut i ha estat concebut per donar un impuls definitiu de les TIC al sistema sota un model de governança en clau de salut, únic i participat. Aquest Pla posa a l'abast de tots els proveïdors els serveis necessaris per fer possible la continuïtat assistencial, tot assolint-ne un altre dels objectius del Pla de salut com és el fet d'aconseguir una major integració entre els diferents nivells assistencials per aportar una atenció de més qualitat a la ciutadania, la qual és l'eix i el centre de tots els processos.

Els objectius del Pla estratègic SITIC es projecten en tres grans línies estratègiques que es detallen a continuació:

  1. Transformació de la Història Clínica Compartida (HC3) en una xarxa d'informació i serveis que faciliti la integració entre tots els proveïdors.
  2. Desplegament d'una xarxa multicanal de comunicació i interacció amb la ciutadania.
  3. Garant de les infraestructures i serveis necessaris per consolidar el nou model assistencial.

Amb el nou Pla estratègic SITIC, el Departament de Salut lidera la implantació de les TIC al sistema de salut de Catalunya, mitjançant la governança que implementarà l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut a través del Centre de Serveis TicSalut i de l'Anella TicSalut.

El Pla SITIC 2012-2015 pren el relleu de l'anterior Pla estratègic implementat durant el període 2008-2011 que ha estat clau perquè les TIC siguin avui en dia un element estratègic per millorar la salut de la ciutadania i per contribuir a garantir un sistema de salut sostenible i de qualitat.

Data d'actualització: 05.04.2013